Taksini Tietosuojaseloste

Yleistä

Tässä selosteessa on esitetty tietosuoja-asetuksen edellyttämät rekisteröidylle toimitettavat tiedot tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa. Huomaathan, että sisältö voi muuttua lainsäädännön, oikeuskäytäntöjen tai yrityksemme käytäntöjen muuttuessa. Tästä selosteesta löydät ajankohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä käytännöistämme tähän henkilötietorekisteriin liittyen.

Selosteen nimi 

Lähitaksi – Asiakkaat

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Lähitaksi Oy 
Nuijamiestentie 7, 
00400 Helsinki 

Tietosuojavastaava ja yhteystiedot

Janne Rantalan
tietosuoja@lahitaksi.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Käytämme rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Kuljetusten tarjoaminen asiakkaille, sekä niihin liittyvä laskutus
  • Asiakkuuden ja siihen liittyvien tietojen ylläpito ja asiakassuhteen hoitaminen
  • Asiakasviestintä
  • Markkinointiviestintä
  • Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu, tilastointi, raportointi sekä laadun ja turvallisuuden varmistaminen
  • Palveluiden, tuotteiden ja liiketoiminnan kehittäminen
  • Asiakkuuden analysointi, ennustaminen sekä kehittäminen

Huomaathan, että käytämme verkkopalvelussamme evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelun käyttöä. Evästeitä käytetään myös kohdentamaan markkinointia eri kanavissa kuten sosiaalisen median kanavat.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Tässä henkilötietorekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin oikeusperusteisiin:

Sopimus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja asiakkaan tai asiakkaan työnantajan välisen

sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sitä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.